Количка

0 артикула

Категории

Инструменти

Партньори

 

 

 

 

Условия за ползване

 

Общи условия за използване на електронния магазин на "Овър АйПи" ООД

 

        Настоящите общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Овър АйПи” ООД  от една страна и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн overip-bg.com.Сайтът е онлайн магазин собственност на фирма „Овър АйПи” ООД  със седалище гр.София ж.к. Младост 1, бл.49Б .На сайта се предлагат продукти и услуги, които фирма „Овър АйПи” ООД  внася, дистрибутира или създава.

         Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в оналайн-магазина. Всеки потребител, пребиваващ на страниците му е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в него до напускането му.

        Изменения в общите условия за ползване се извършва изключително от фирмата собственник, за което същата уведомява посетителите на онлайн-магазина на страницата на сайта.

 

Условия за поръчка

 

         На страниците на онлайн-магазина на фирма „Овър АйПи” ООД   се предоствя информация за продуктите, които фирмата предлага отнасяща се за 1(един) брой.Посочената цена не включва цената за доставка. В описанието на продуктите са включени кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.

        При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в онлайн-магазина опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

       Потребителят няма право да извършва поръчка от името на друго лице. Поръчките за корпоративни клиенти, фирми и организации се извършват в хода на двустранно общуване на служителите на „Овър АйПи” ООД и корпоративния клиент.

       Потребителят няма право да ползва програми за снемане на информация от сайта, както и да претоварва уебсайта с фиктивна информация (flood). При констатирани нарушения фирма „Овър АйПи” ООД собственник на онлайн-магазина ограничава достъпа до него на потребителя.

       Потребителят няма право да разпространява чрез онлайн-магазина порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и други, обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

        Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на „Овър АйПи” ООД  се свърже с него по телефон или e-mail за потвърждаване на заявката.

       Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

       С потвърждаването на поръчката потребителят извършва "електронно изявление" по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване и ги приема.

      Потребителят във всеки един момент може да откаже закупуването на дадена стока (продукт), което може да извърши с опцията "Изчисти" на количката си за продукти или уведомявайки по указаните способи операторите на екипа на онлайн-магазина.

 

Условия за доставка

    Доставката на поръчаната стока се извършва лично от служители на фирмата собственик на онлайн-магазина за територията на гр.София в срок от 24 (двадесет и четири ) часа след потвърждаването на поръчката.

    За територията на страната доставките се извършват чрез куриерска фирма "Еконт Експес" ООД по способите за доставка и заплащане посочени в сайта й. Потребителят в процеса на поръчка е длъжен да укаже желаният от него начин за доставка.

    Поръчаните стоки се получават лично от потребителя извършил поръчката. Доставката на стоки за корпоративни клиенти се получават от упълномощени от тях лица, след представянето на документи удостоверяващи това им право.

    Потребителят може да откаже вече доставена стока в случай, че същата не отговаря на описанието в онлайн-магазина, цената е различна от договорената и не е спазен срока за доставка.Съгласно чл.55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 (седем)  дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

    Потребителят може да избира и други куриески фирми, според неговото желание.

    Закупените продукти се доставят в оригинална опаковка на фирмата производител и се придружават от фактура и гаранционна карта .

    Цената на доставката се начислява допълнително към цената на закупената стока.

 

Начини за плащане

    Начините за заплащане на закупени от онлайн-магазина стоки са посочени в раздела начини на плащане и включват следните възможности:

            * чрез банков превод по сметката на фирма „Овър АйПи” ООД ;

            * чрез наложен платеж при доставката на стоката;

            * чрез дебитни и кредитни карти използвани в системата "Борика";

            * чрез заплащане в брой на служителите на фирмата;

            * чрез национална дебитна карта посредством ePay.bg.

   Начинът за плащане се уточнява в процеса на избора на стока между потребителя и фирмата доставчик. Потребителят получава всички необходими данни за извършване на плащането.

 

Рекламации

   Фирмата доставчик приема рекламации съобразно действащото законодателство на Република България.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ
....
Раздел IV
Право на рекламация
Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
3. несъответствие с обявения размер;
4. несъответствие с обявената търговска марка.
(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;
3. отбив от цената;
4. безплатно извършване на ремонт.
Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.
(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място за сметка на търговеца.
(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда.

 

             Гаранционни условия

 

      Гаранционни условия: Гаранционното обслужване е предвидено само във фирмата срещу представяне на оригинална гаранционна карта.Гаранцията покрива дефекти в материалите и/или производственни дефекти.Замяна на модул с конструктивно и/или функционално превъзхождащ такъв става след доплащане определено от „Over IP” Ltd. Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна. Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект. Отстраняването на дефект се извършва в срок от 14 работни дни. Ако дефектът не бъде отстранен в този срок се предоставя оборотен модул за периода на ремонт. При продажба на компонент отговорността за правилния му монтаж се поема от клиента. Ако в документацията съпровождаща модула има клаузи,които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя,тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на „Over IP” Ltd. Съобразно чл.113 и чл.117 от ЗЗП клиентът не дължи разходи от момента на сервизната поръчка до нейното приключване. „Over IP’ Ltd. не поема вина за загуба на информация,печалба или последвали загуби и щети. За рекламация се приемат устройства в оригинална опаковка,пълна окомплектовка,описание на дефекта и условията на експолатация. Гаранцията губи валидност при разкомплектоване на продукта.
    Гаранцията не покрива повреди в резултат на:
     • Повреди причинени в резултат на неправилна експлоатация;
     • Повреди причинени в резултат на неправилна инсталация или неправилно включване в ел.мрежа;
     • Повреди причинени в резултат на неправилно транспортиране,пренасяне и съхранение;
     • Повреди причинени от неправилна и/или недостатъчна поддръжка;
     • Повреди причинени от използване в среда непрепоръчана от производителя;
     • Повреди свързани с природни бедствия,механични и/или токови удари,вибрация,гръмотевици и други ,които не биха се появили при нормална работа на изделията;
     • Дефекти от амортизация;
     • Когато повредата е настъпила в резултат на опит от страна на клиента да пренастройва и/или използва изделията за цели различни от тези за които са предназначени;
     • Гаранцията не покрива разходи свързани с периодичната поддръжка на модули или конфигурации и замяна на модули свързана с тяхното нормално износване или изчерпване на ресурса им.


      С ПОДПИСВАНЕТО НА ГАРАНЦИОННАТА КАРТА КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА,ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ СТОКАТА И Е ПРИЕЛ УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.